csende

Tribotechnické poradenství a podpora

Oblast tribotechniky má nemalý vliv a podíl na úspoře ve výrobním procesu.

shutterstock 1058906894 Vlastní

Vhodná péče o výrobní zařízení a správná volba aplikace maziva, pravidelná tribodiagnostická kontrola má významný vliv a přínos na úsporu při údržbě provozu.

shutterstock 515914009 Vlastní new

Mazivo cirkulující v strojním zařízení, je významným nositelem informací. Z odebraného oleje pomocí tribodiagnostiky je možné zjistit a prověřit stav strojního zařízení. Správná volba oleje a jeho udržení v čistém stavu má vliv na snížení poruchovosti a nákladů na údržbu strojních zařízení.


Lze tedy dosáhnout zvýšení životnosti strojních zařízení a výrobní přesnosti strojních zařízení, snížení poruch a nákladů na opravy i spotřeby energie.