csende

TOTAL HYDRANSAFE HFDU

HYDRANSAFE HFDU

Žáru odolná hydraulická kapalina s omezenou hořlavostí

POUŽITÍ

 • Těžkozápalná hydraulická kapalina
 • HYDRANSAFE HFDU je vysoce výkonná syntetická žáru odolná hydraulická kapalina esterového typu.
 • HYDRANSAFE HFDU je navržen pro hydraulická zařízení provozovovaná v oblastech s možným rizikem požáru, jako jsou provozy kontinuálního lití a válcování za tepla v ocelářském průmyslu, v těžařských podzemních provozech, zařízení divadel apod.
 • Jelikož je HYDRANSAFE HFDU kompatibilní s minerálními oleji a oleji na bázi esterů, doporučuje se za účelem optimálního provozu vyčištění a propláchnutí hydraulického systému.
 

SPECIFIKACE

 • ISO 6743/4 HFDU
 

VÝHODY

 • Dlouhá životnost
 • Vynikající mazací vlastnosti minimalizující tření v systému s následkem vyšší životnosti provozovaného zařízení.
 • Vysoké hodnoty bodu vzplanutí a teploty samovznícení.
 • Nízký bod tuhnutí zajišťující dobrý výkon při nízkých teplotách.
 • Velmi vysoký viskozitní index.
 • Dobré antikorozivní vlastnosti vzhledem k železným a neželezným materiálům.
 • Výborná oxidační stabilita umožňující dlouhý servisní interval.
 • Produkt je biologicky odbouratelný a neobsahuje nebezpečné látky.
Viskozita
ISO VG 46
ISO VG 68
Obsah balení
208