csende

TOTAL AZOLLA NET HC

TOTAL AZOLLA NET HC

je čistící aditivum do hydraulických kapalin pro čištění hydraulických systémů, i pro preventivní použití. Kapalina se používá naředěná v oleji hydraulického systému, který má být vyčištěn propláchnutím. Používá se před výměnou oleje. Před naplněním novým olejem je nutno okruh kompletně vyprázdnit a vyměnit vložky ve filtračních zařízeních.

Obsah balení
20L