csende

Madit OK-VC

Popis produktu

  • Madit OK-VC 100 je kompresorový olej vyráběný z vysoce rafinovaných minerálních základových olejů s dobrou oxidační a teplotní stabilitou, nízkou prchavostí, malou tendencí k utváření usazenin a nízkou pěnivostí.
  • Madit OK-VC 100 má dobrou viskozitně - teplotní charakteristiku a dobrou odolnost vůči oxidaci.

Aplikace

  • Madit OK-VC 100 – kompresorový olej, který se doporučuje především pro použití v kompresorech s vratným pohybem, které dodávají a stlačují vzduch a jiné inertní plyny (např. dusík, vodík a deriváty uhlovodíku), nepoužívané jako mrazicí médium až do výstupní teploty 160 °C ( v případě mobilních kompresorů až do teploty 220 °C).
  • Výrobek nesmí být použit pro mazání kyslíkových a chlórových kompresorů a kompresorů pracujících s agresivními plyny!
Viskozita
ISO VG 100
ISO VG 150
Obsah balení
25L
205L
1000L