csende

Madit M7 ADS III

Popis produktu

  • Madit M7 ADS III je vyrobený z minerálního základového oleje a výkonnostních přísad, které zabezpečují vysokou výkonnostní úroveň (detergenty-disperzanty, antioxidanty, protioděrové, antikorozní a protipěnivostní přísady).
  • Obsahuje též modifikátory viskozity.
  • Díky svým výborným detergentně-disperzním vlastnostem zabraňuje tvorbě laků, kalů a jiných úsad a tuhých nečistot.
  • Udržuje vnitřní části motoru čisté a má dlouhodobou odolnost proti vysokoteplotní oxidaci. Neutralizuje kyselé produkty spalování a chrání vnitřní části motoru proti korozi. Výborné protioděrové vlastnosti prodlužují životnost motoru a snižují náklady na údržbu.

Aplikace

  • Madit M7 ADSIII – vícerozsahový univerzální motorový olej určený pro autobusy, komerční vozidla a zemědělské stroje a také pro středně staré osobní automobily s benzínovými a dieselovými motory.
  • Jeho vysoká viskozita zajišťuje zlepšené těsnění motoru, snižuje spotřebu oleje zvláště v nadměrně teplém počasí, při velkém zatížení zajišťuje vyšší tlak oleje a umožňuje dlouhý provoz bez poruch.
Viskozita
20W-40
Obsah balení
25L
205L
1000L