csende

ELF MOTO 2 OFF ROAD SAE 30

ELF MOTO 2 OFF ROAD

ELF MOTO 2 HP ECO je motorový olej pro dvoutaktní motocyklové motory, který je optimalizován pomocí syntetických základových olejů nejnovější generace. Jeho detergenční vlastnosti při vysokých teplotách (anti-deposit-technology) a snížení škodlivých emisí (smokeless) jej zařazují jako ekonomický a ekologický motorový olej.

POUŽITÍ

 • ELF MOTO 2 OFF ROAD je doporučen pro všechny dvoutaktní motocyklové motory.
 • ELF MOTO 2 OFF ROAD je určen pro městský provoz (teplotní šoky) i pro použití mimo město a v terénu.
 • Složení oleje ELF MOTO 2 OFF ROAD je vhodné pro kombinaci s bezolovnatým palivem. Výrobek je předředěn a je vhodný pro oddělené i smíšené mazání. Při použití je nutno dbát pokynů výrobců. Odpovídá rovněž požadavkům pro použití v kombinaci s katalyzátory.
 

SPECIFIKACE

 • ELF MOTO 2 OFF ROAD je optimalizován pomocí syntetických základových olejů. Tím je dosaženo hydrodynamického mazání a je zachován výkon motoru.
 • Použitá viskozita (SAE 30) a odpovídající aditivace oleje ELF MOTO 2 OFF ROAD zlepšují mísitelnost oleje s palivem.
 • Detergenční schopnosti při vysokých teplotách a množství výfukových emisí odpovídají mezinárodní specifikaci ISO-L-EGC/EGD (International Standards Organisation).
 • Výrazného snížení škodlivých emisí (smokeless) je dosaženo díky použitým aditívům a polymerům (Japanese Automobile Standards Association).
 • ELF MOTO 2 OFF ROAD odpovídá specifikaci API TC (American Petroleum Institute), která je požadována výrobci motocyklů.
 

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

 • Výměna čerstvého vzduchu a spálených plynů ve spalovacím prostoru u dvoutaktních motorů není nikdy ideální. Neodvedené zplodiny ovlivňují následně spalovací proces a vedou k chybným zážehům.
 • Čisté spalování směsi zaručuje termický rozklad přísad a základového oleje. Nedostatečná teplota motoru a motorového oleje, který má mnoho aditív a není tedy pro daný typ motoru vhodný, vedou ke znečištění motoru a jeho agragátů.
 • Znečištění vede dále k tvorbě usazenin ve spalovacím prostoru a na pístech, kde zvyšují nebezpečí předčasného zážehu směsi. Dvoutaktní cyklus je narušen a může dojít až ke zlomení ojnice.
 • Znečištění pístních drážek a kroužků omezuje jejich pružnost a vede k nedostatečnému mazání. Při tření pístních kroužků o vložky válců se uvolňují kovové částečky, které vedou k poškození pístů (scuffing) nebo až k zadření motoru.
 • Detergenční vlastnosti oleje ELF MOTO 2 OFF ROAD byly prokázány testem JASO M 341 (viz graf). Díky novému složení oleje překonávají dosažené hodnoty úroveň požadovanou mezinárodní specifikací JASO FC pro čistotu a usazeniny na pístech.
 • Stále přísnější zákony zvyšují požadavky na formulaci motorových olejů. Snížení emisí Je dosaženo vhodným výběrem aditív a polymerů. Index kouřivosti požadovaný mezinárodní specifikací ISO-L-EGC/EGD a JASO FC je 85 (v poměru k referenčnímu oleji JATRE).
 • Kvalita aditív a polymerů oleje ELF MOTO 2 OFF ROAD značně snižuje množství emisí a kouře při startu (viz graf). Index kouřivosti je výrazně nad hodnotou požadovanou mezinárodními specifikacemi.
 • Výrobek ELF MOTO 2 OFF ROAD je motorový olej s velkými výkonnostními rezervami.
Viskozita
SAE 30
Obsah balení
1L