csende

Oleje s nízkou viskozitou

V současné době je trendem snižování viskozity olejů a tím dosahování i nižší spotřeby paliva moderních motorů. Poslední novinkou je přidání třídy SAE 20 a pod ní ještě také třídy 16, 12 a dokonce i 8. V nabídce výrobců olejů se tak objevují už i oleje s označením 0W-16.

Nižší viskozita oleje totiž snižuje pasivní odpory a tření v motoru a tím snižuje i spotřebu paliva a následně s nižší spotřebou paliva se zmenšují i emise CO2. Snižování viskozity je možné ale jen do takové míry, aby neutrpělo mazání.

Stejně jako tomu bylo dříve, pokud od viskozity W (winter) odečteme číslo 35, dostaneme informaci o teplotě, při které by měl být možný bezproblémový studený start. Tedy pokud vezmeme olej s viskozitou 0W-X, neměl by být problém nastartovat motor i při -35°C.

Spolu s teplotou se ovšem mění i hustota oleje. Oleje při nižších teplotách houstnou, a proto je pro olej v zimě složitější mazání při studených startech. Hustota oleje při změně teploty z provozních cca 150°C na -30°C naroste až 2000 krát a u tzv. jednostupňových olejů až 20 000 krát! Hustší olej motor nepoškodí, ale vlivem velkého odporu rapidně vzroste spotřeba paliva a tím pádem i emise CO2.

Proto nastává riziko u příliš nízkých viskozit, které zůstávají i při nízkých teplotách stále hodně tekuté, že se motor zadře. To platí ovšem jen v případě, pokud olej s nízkou viskozitou použijeme ve starším motoru, který má mnohem větší vůle než motor moderní, pro který jsou tyto nízko viskozitní oleje primárně určeny.

Na to, jak nízká viskozita je pro motor ještě bezpečná, bylo v poslední době zaměřeno i hodně studií. Ty zjistily, že hodnoty, které jsou dnes určovány, jako hraniční mají ještě dostatečnou rezervu, a proto je zavádění nových, nízkých, viskozit zcela bez problému.

Na pár takových produktů se můžete podívat v našem katalogu: