csende

ELF SCOOTER 2 CITY JUMPER SAE 30

ELF SCOOTER 2 CITY JUMPER

ELF SCOOTER 2 CITY JUMPER je motorový olej na bázi vybraných minerálních olejů. Díky svému složení jej lze použít pro všechny skútry a mopedy s dvoutaktními motory. Produkt poskytuje díky svým vlastnostem zabraňujícím tvorbě usazenin (anti-deposit- technology) a snížení obsahu emisí dobrý poměr ceny a výkonu.

POUŽITÍ

 • Použití ve skútrech a mopedech
 • Olej je doporučen především pro skútry a mopedy s dvoutaktním motorem.
 • Odpovídá vysokým nárokům městského provozu (stop and go).
 • Složení ELF SCOOTER 2 CITY JUMPER umožňuje jeho použití v kombinaci s bezolovnatým palivem. Produkt je předředěn a je vhodný pro smíšené i oddělené mazání. Pro používané množství oleje je nutno dbát pokynů výrobce. Složení oleje odpovídá požadavkům dvoutaktních motorů s katalyzátorem.
 

SPECIFIKACE

 • Vybrané minerální báze
 • SAE 30
 • ISO-L-EGB JASO FB Reduced smoke
 • Anti-deposit-technology
 • API TC
 • Olej pro dvoutaktní motory na kvalitní minerální bázi, zajišťuje standardní ochranu motoru.
 • Viskozita SAE 30 a odpovídající aditíva oleje ELF SCOOTER 2 CITY JUMPER usnadňují jeho mísitelnost s palivem.
 • Olej přispívá ke snížení škodlivých emisí a celkového znečištění. Množství emisí (reduced smoke) je garantováno speciálním složením oleje (Japanese Automobile Standards Association).
 • Olej odpovídá specifikaci ISO-L-EGC (International Standards Organisation) z hlediska detergence a čistoty pístu.
 • ELF SCOOTER 2 CITY JUMPER odpovídá mezinárodní specifikaci API TC (American Petroleum Institute), požadované výrobci motocyklů.

 

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

 • Kvalitní spalování díky detergenčním vlastnsotem
 • Kovové částečky, nespálené zbytky aditív a paliva a přebytečný motorový olej ve spalovacím prostoru jsou příčinou tvorby usazenin. Horké usazeniny ve spalovacím prostoru a na pístech zvyšují nebezpečí předčasného zážehu směsi. Dvoutaktní cyklus je narušen, může dojít ke zlomení ojnice. Znečištěné zapalovací svíčky způsobují kvalitativní zhoršení spalování. Zkrat mezi anodou a katodou ruší frekvenci zapalování a spalovací proces.
 • ELF SCOOTER 2 CITY JUMPER překonává mezinárodní specifikace z hlediska usazenin a detergence (ISO-L-EGB, JASO FB). Detergenční přísady ELF SCOOTER 2 CITY JUMPER působí proti tvorbě usazenin při vysokých teplotách. Nespálené zbytky jsou rozpouštěny speciálními přísadami.
 • Snížení emisí Stále přísnější zákony kladou nové požadavky na složení motorových olejů. Snížení emisí je zajištěno díky použitým aditívům a polymerům.
 • ELF SCOOTER 2 CITY JUMPER překonává požadavky mezinárodní specifikace (index je přepočítán ve vztahu k referenčnímu oleji JATRE, viz graf) a významně snižuje emise.
 
Viskozita
SAE 30
Obsah balení
1L