csende

ELF MOTO 2 DX RATIO SAE 30

ELF MOTO 2 DX RATIO

DVOUTAKTNÍ MOTOCYKLY. ELF MOTO 2 DX RATIO je motorový olej na bázi vybraných minerálních olejů. Tento produkt garantuje vysokou ochranu dvoutaktních motorů a poskytuje nadprůměrnou kvalitu.

POUŽITÍ

 • Použití v motocyklech
 • ELF MOTO 2 DX RATIO je vhodný pro všechny motocykly s dvoutaktním motorem.
 • Olej je doporučen pro všechny standardní motory. Vybraná formulace garantuje zlepšenou funkčnost a ochranu při každodenním nasazení v městském a meziměstském provozu.
 • Tento motorový olej je vhodný zvláště pro bezolovnatá paliva. Je předředěný a vhodný pro oddělené mazání. Při použití je nutno dbát pokynů výrobce. Složení odpovídá požadavkům dvoutaktních motorů s katalyzátorem.
 

SPECIFIKACE

 • Vybrané minerální báze
 • ELF MOTO 2 DX RATIO je motorový olej pro dvoutaktní motory na minerálním základě.
 • SAE 30
 • Viskozitní třída SAE 30 a odpovídající aditíva oleje ELF MOTO 2 DX RATIO zlepšují mísitelnost motorového oleje s palivem. Homogenní směs garantuje konstantní mazání nezávisle na zvoleném systému mazání.
 • ISO-L-EGB
 • Olej přispíva ke snížení škodlivých emisí a zplodin. Redukce emisí (reduced smoke) je dosaženo pečlivým výběrem jednotlivých komponent oleje. 
 • Anti-deposit-technology
 • Stupeň detergence a minimalizace usazenin na plášti pístu překonávají požadavky specifikace ISO-L-EGB (International Standards Organisation).
 • API TC
 • ELF MOTO 2 DX RATIO překonává požadavky mezinárodní specifikace API TC (American Petroleum Institute), požadované výrobci motocyklů.
 

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

 • Čisté Kvalitní spalování
 • Čisté spalování směsi garantuje termický rozklad přísad a základových olejů. Nedostatečná teplota motoru a motorového oleje s příliš mnoha aditívy, nevhodného pro daný typ motocyklu, vede ke znečištění motoru a jeho agregátů.
 • Nespálené zbytky jsou odváděny ze spalovacího prostoru do výfukového systému. Při kontaktu se studenými částmi vznikají usazeniny a ty zmenšují objem vyfukového systému. Následkem je pak značné snížení výkonu motoru.
 • Detergenční a dispergenční vlastnosti aditív ELF MOTO 2 DX RATIO a jejich schopnost minimalizovat opotřebení působí kladně na všechny pohyblivé části motoru. Motor vykazuje delší životnost a klesají náklady na údržbu a opravy.
 • Díky formulaci oleje ELF MOTO 2 DX RATIO jsou překonány požadované hodnoty mezinárodní specifikace ISO-L-EGB a JASO FB ohledně čistoty výfukového systému.
 • Stále přísnější zákony kladou zvýšené požadavky na formulaci motorového oleje. Redukce emisí je dosaženo díky použití vybraných aditív a polymerů.
 • Hodnota emisí požadovaná mezinárodní specifikací (ISO-L-EGB, JASO FB) je 45 (počítáno ve vztahu k referenčnímu motorovému oleji JATRE 1, viz graf). ELF MOTO 2 DX RATIO snižuje množství škodlivých emisí a kouřivost při startu díky kvalitním komponentům a vybrané formulaci
Viskozita
SAE 30
Obsah balení
1L